Privacybeleid van FedEx

Uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Daarom beschermen we uw informatie en gebruiken we deze op verantwoorde wijze en zorgen we voor de uitstekende dienstverlening die u van FedEx Cross Border Holdings, Inc. en haar werkgroepen, dochterondernemingen en divisies verwacht (hierna "FedEx"). Bij FedEx streven we ernaar uw privacy en de beveiliging van uw persoonlijke gegevens te beschermen. FedEx heeft deze Privacyverklaring opgesteld om uit te leggen hoe FedEx persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites of diensten die zijn gekoppeld aan of opgenomen in onze sites of worden aangeboden door andere bedrijven, waaronder retailers. De Privacyverklaring heeft geen betrekking op de informatiepraktijken van andere bedrijven en organisaties die reclame maken voor onze diensten en die cookies, pixeltags en andere technologieën kunnen gebruiken om relevante advertenties weer te geven en aan te bieden.

Contactgegevens

U kunt contact opnemen met FedEx op:

FedEx Cross Border Holdings, Inc.

T.a.v: Legal Department (Juridische Afdeling)
6075 Poplar Avenue, Ste 300
Memphis, TN 38119
United States of America
E: FCBT-Crossborder-Privacy@Fedex.com

Overzicht

Deze Privacyverklaring geeft een antwoord op de volgende vragen:

 1. Is deze Privacyverklaring op u van toepassing?
 2. Welke informatie verzamelt FedEx?
 3. Waarom verwerkt FedEx persoonlijke gegevens?
 4. Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?
 5. Hoelang bewaart FedEx uw persoonlijke gegevens?
 6. Welke maatregelen neemt FedEx om uw persoonlijke gegevens te beschermen?
 7. Waar slaat FedEx uw persoonlijke gegevens op en naar waar verstuurt het deze?
 8. Welke rechten kunt u uitoefenen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens?
 9. Wat als u nog andere vragen of klachten hebt?
 10. Zal deze Privacyverklaring bijgewerkt worden?

 1. Is deze Privacyverklaring op u van toepassing?
 2. Deze Privacyverklaring is op u van toepassing als u een klant bent van FedEx, een gebruiker bent van de FedEx-diensten, inclusief internationale betalings- en verzendservices op sites van verkopers, een ontvanger bent van een pakket dat door FedEx is geleverd, een leverancier bent van FedEx, of als u contact opneemt met FedEx, bijvoorbeeld door te solliciteren voor een bepaalde job bij FedEx, doorwww.fedex.comte bezoeken, door sociale media te gebruiken of door e-mails van FedEx te ontvangen.

  Onze websites zijn voor een algemeen publiek en niet gericht op kinderen. We verzamelen niet bewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u ons geen persoonlijke gegevens versturen en moet u zich laten bijstaan door een ouder of voogd om u te helpen. Als u denkt dat uw kind persoonlijk identificeerbare informatie aan ons heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via dataprivacy@fedex.com of FCBT-Crossborder-Privacy@Fedex.com zodat wij deze informatie indien nodig kunnen verwijderen.

 3. Welke informatie verzamelt FedEx?
 4. Tijdens het uitvoeren van zijn zakelijke activiteiten en het verlenen van diensten, zal FedEx persoonlijke gegevens moeten verwerken. "Persoonlijke gegevens" is alle informatie die direct of indirect kan worden gebruikt om een natuurlijke persoon te identificeren. U verstrekt de meeste van uw Persoonlijke gegevens rechtstreeks aan FedEx of zijn externe dienstverleners, bijvoorbeeld:

  • Contactgegevens. Zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer;
  • Financiële informatie.Zoals uw bankrekeningnummer, betalingsstatus en facturen;
  • Identificatie-informatie. Zoals uw rijbewijsnummer;
  • Accountgegevens. Inloggegevens, waaronder uw e-mailadres en wachtwoord en andere informatie met betrekking tot uw account;
  • Informatie met betrekking tot verzending en diensten. Zoals verzendingsnummer, verzendrouteringsinformatie, locatiegegevens, status van een zending, afleverlocatie, type verpakking, aantal stuks, gewicht, foto van het pakket en douane-informatie;
  • Gebruikers- en voorkeursinformatie. Zoals verzendkosten, klachten, aankoopgeschiedenis en geschiedenis van gerelateerde commerciële activiteiten, communicatie, enquête-informatie en winkelvoorkeuren.

  Bovendien kan FedEx Persoonlijke gegevens automatisch verkrijgen wanneer u de FedEx-website (www.fedex.com)of een van de subpagina's van de website bezoekt.

  Deze Persoonlijke gegevens worden verkregen door het gebruik van cookies of andere lokale opslagtechnologieën. Raadpleeg het FedEx Cross Border-cookiebeleid. voor meer informatie over het gebruik van deze technologieën.

 5. Waarom verwerkt FedEx Persoonlijke gegevens?
 6. Persoonlijke gegevens zullen indien nodig worden verzameld, gebruikt, opgeslagen of anderszins verwerkt in het kader van verantwoordelijk, efficiënt en effectief bedrijfsbeheer van FedEx. Wij verwerken Persoonlijke gegevens omdat dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen met u na te komen, of wanneer het noodzakelijk is voor ons om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, of voor andere legitieme zakelijke belangen van FedEx om kwaliteit en veilige diensten te bieden. Meer specifiek gebruikt FedEx Persoonlijke gegevens voor de volgende activiteiten

  • Productontwikkeling, onderzoek en verbetering van FedEx-producten en/of -diensten. FedEx verwerkt Persoonlijke gegevens aangezien dit noodzakelijk is voor de ontwikkeling en verbetering van FedEx-producten en/of -diensten, onderzoek en ontwikkeling.
  • Het uitvoeren van overeenkomsten. Dit omvat het volgen van FedEx-diensten, communicatie met personen en andere partijen met betrekking tot diensten, het reageren op verzoeken om (verdere) informatie, het oplossen van geschillen en het voorbereiden van overeenkomsten.
  • Het vergemakkelijken van betalingen tussen handelaars in verschillende landen. Als u zich aanmeldt voor de FedEx Cross Border Remember Me-dienst, zullen FedEx en haar dienstverleners uw basisbetaalinformatie opslaan, zoals naam, telefoonnummer, factuuradres en verzendadres, verzendvoorkeuren en betalingsinformatie, evenals browser of andere apparaat-ID's, om uw betaalproces te stroomlijnen op dezelfde of andere sites van Remember Me-deelnemers.
  • Relatiemanagement en marketing voor commerciële activiteiten. FedEx kan persoonlijke gegevens verwerken in het kader van de ontwikkeling en verbetering van FedEx-producten en/of -diensten, accountbeheer, klantendiensten en de uitvoering van (gerichte) marketingactiviteiten om een relatie met een klant tot stand te brengen en/of te onderhouden en om een relatie met een klant, zakenpartner of leverancier verder uit te breiden en voor het uitvoeren van analyses met betrekking tot Persoonlijke gegevens voor statistische en wetenschappelijke doeleinden.
  • U kunt uw accounts met FedEx op de volgende manieren beheren.

   • E-mails: Voor uw e-mailvoorkeuren kunt u terecht in het Email Preference Center.
   • Mobiel: Om u af te melden voor mobiel, sms't u STOP naar 37473. U kunt dit altijd weer opnieuw activeren door YES te sms'en naar hetzelfde nummer.
   • Cookies en andere technologieën: Als u geen advertenties wenst te ontvangen, gaat u naar NAI Consumer Opt Out.
  • Bedrijfsprocesuitvoering, intern management en managementrapportering. Dit omvat activiteiten zoals het beheren van bedrijfsactiva, het uitvoeren van interne audits en onderzoeken, financiën en boekhouding, het implementeren van bedrijfscontroles, het voorzien van centrale verwerkingsfaciliteiten voor efficiëntiedoeleinden, het beheren van fusies, overnames en afstotingen en het verwerken van Persoonlijke gegevens voor managementrapportage en analyse.
  • Veiligheid en beveiliging. Persoonlijke gegevens kunnen verwerkt worden in het kader van activiteiten in relatie met veiligheid en gezondheid, de bescherming van FedEx en activa van klanten, leveranciers of zakenpartners en de authenticatie van de status van klanten, leveranciers of zakenpartners en toegangsrechten.
  • Bescherming van de vitale belangen van individuen. Dit omvat het verwerken van gegevens wanneer dit noodzakelijk is om de vitale belangen van een persoon te beschermen (bijvoorbeeld om dringende medische redenen).
  • Naleving van wettelijke verplichtingen. Dit behandelt de verwerking van Persoonlijke gegevens wanneer dit noodzakelijk is voor het naleven van wetten, voorschriften en sectorspecifieke richtlijnen waaraan FedEx onderhevig is (bijvoorbeeld verifiëren of namen van klanten, leveranciers en zakelijke partners voorkomen op lijsten van geweigerde partijen'™).
 7. Wie heeft toegang tot uw Persoonlijke gegevens?
 8. FedEx kan uw Persoonlijke gegevens delen met derden in de volgende omstandigheden:

  • FedEx kan uw Persoonlijke gegevens delen met zijn gelieerde ondernemingen, operationele groepen, dochterondernemingen en divisies, of met derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de doeleinden zoals hierboven vermeld. Indien van toepassing zal FedEx gebruikmaken van derden om activiteiten uit te voeren op een manier die in overeenstemming is met het beleid en de richtlijnen van FedEx met betrekking tot gegevensbescherming.
  • FedEx kan uw Persoonlijke gegevens delen met gegevensverwerkers, dat wil zeggen partijen die namens ons Persoonlijke gegevens verwerken, zoals onze betaalkaartverwerkers die onze betaalfuncties ondersteunen door alle betaalkaarttransacties namens ons te verwerken. In dergelijke gevallen mogen deze derden uw Persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden en alleen in overeenstemming met onze instructies. FedEx zal alleen verwerkers gebruiken die voldoende garanties bieden om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen en de bescherming van de rechten van betrokkenen te waarborgen.
  • Medewerkers van FedEx hebben mogelijk toegang tot uw Persoonlijke gegevens voor de uitvoering van hun taken. In een dergelijk geval wordt toegang alleen verleend als dit noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden en alleen als de medewerker gebonden is aan vertrouwelijkheid.
  • FedEx kan uw Persoonlijke gegevens delen als dit door de wet, door de rechtbank of door andere wettelijke procedures verplicht is, bijvoorbeeld met wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties, om onze wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen of in verband met een zakelijke transactie, zoals een afstoting, fusie, consolidatie of verkoop van activa, of in het onwaarschijnlijke geval van een faillissement.

  Handelaars en andere derden. We werken nauw samen met online verkopers die onze Sites gebruiken om hun internationale winkelwagenfunctionaliteit aan te bieden. Als u op een van onze sites bent beland via een externe winkel of een andere FedEx Cross Border-klant of gelieerde onderneming (de 'Handelaar'), delen wij de Persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen met de Handelaar. U hoeft zich niet bij ons aan te melden om de diensten die wij aan Handelaars bieden, te gebruiken. Bovendien kan de Handelaar, zoals beschreven in onze Privacyverklaring voor digitale platforms, ook een cookie instellen en informatie van u verzamelen. En we kunnen uw Persoonlijke gegevens bewaren om geschillen op te lossen, te voldoen aan wettelijk rapportageverplichtingen, openbaarmaking- of andere wettelijke procesvereisten. De Handelaren bevinden zich in de Verenigde Staten of in andere landen die door de gegevensbeschermingsautoriteiten in uw eigen land mogelijk niet geschikt worden geacht. Lees voordat u doorgaat met uw transactie het Privacybeleid van de Handelaar om te begrijpen hoe deze uw Persoonlijke gegevens kan verzamelen, verwerken of vrijgeven. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van Handelaars die toegankelijk zijn via onze sites.

 9. Hoelang verwerkt FedEx uw Persoonlijke gegevens?
 10. FedEx bewaart uw Persoonlijke gegevens voor een beperkte tijd en zal uw Persoonlijke gegevens verwijderen nadat deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden van de verwerking. De exacte tijdsperiode is gebaseerd op het type Persoonlijke gegevens en de wettelijke verplichtingen of bedrijfsdoeleinden om deze te behouden.

 11. Welke maatregelen neemt FedEx om uw Persoonlijke gegevens te beschermen?
 12. FedEx heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw Persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbedoelde of onwettige verwerking, inclusief door ervoor te zorgen dat:

  • uw Persoonlijke gegevens beschermd zijn tegen ongeoorloofde toegang;
  • de vertrouwelijkheid van uw Persoonlijke gegevens gewaarborgd is;
  • de integriteit en beschikbaarheid van uw Persoonlijke gegevens wordt gehandhaafd;
  • het personeel getraind is in informatiebeveiligingsvereisten; en
  • werkelijke of vermoedelijke gegevenslekken gerapporteerd worden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
 13. Waar slaat FedEx uw Persoonlijke gegevens op en naar waar verstuurt het deze?
 14. Vanwege de aard van ons bedrijf en de diensten die we onze klanten bieden, moet FedEx mogelijk uw Persoonlijke gegevens overdragen naar locaties buiten het land waar u woont. In alle gevallen waarin we Persoonlijke gegevens overdragen, zal FedEx ervoor zorgen dat voor een dergelijke overdracht passende waarborgen gelden.

  Voor de Europese Unie worden dergelijke overdrachten aan derden beheerst door een overdrachtsmechanisme dat is goedgekeurd door de Europese Commissie of door nationale gegevensbeschermingsautoriteiten, inclusief modelcontractbepalingen. Neem voor meer informatie over deze waarborgen contact op met dataprivacy@fedex.com of FCBT-Crossborder-Privacy@Fedex.com.

 15. Welke rechten kunt u uitoefenen met betrekking tot uw Persoonlijke gegevens?
 16. rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Houd er rekening mee dat we in sommige gevallen niet verplicht zijn om volledig aan uw verzoek te voldoen, omdat we uw rechten moeten afwegen tegen onze rechten en plichten om uw Persoonlijke gegevens te verwerken en de rechten en vrijheden van anderen te beschermen. Een aantal van de rechten die u hebt met betrekking tot uw Persoonlijke gegevens, zoals van toepassing in de Europese Unie, worden hieronder uitgelegd.

  Recht van toegang

  U hebt recht op een kopie van de Persoonlijke gegevens die we over u bewaren en informatie over hoe we deze gebruiken. Uw Persoonlijke gegevens worden meestal digitaal aan u verstrekt.

  Recht op rectificatie

  We ondernemen redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de informatie die we over u bijhouden juist en volledig is. Als u echter van mening bent dat dit niet het geval is, kunt u ons vragen om deze informatie bij te werken of te wijzigen.

  Recht om te wissen

  In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om ons te vragen uw Persoonlijke gegevens te wissen; bijvoorbeeld, wanneer de Persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld niet langer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel, wanneer Persoonlijke gegevens verouderd zijn of wanneer u uw toestemming intrekt. We moeten dit echter afwegen tegen andere factoren. Wij kunnen bijvoorbeeld niet in staat zijn om aan uw verzoek te voldoen vanwege bepaalde wettelijke of reglementaire verplichtingen.

  Recht op beperking van verwerking

  In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om ons te vragen om het gebruik van uw Persoonlijke gegevens (tijdelijk) te stoppen. Bijvoorbeeld wanneer u denkt dat de Persoonlijke gegevens die wij over u bijhouden mogelijk onnauwkeurig zijn of wanneer u denkt dat we uw persoonlijke gegevens niet langer hoeven te gebruiken.

  Recht op bezwaar

  U hebt het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van onze rechtmatige belangen. Tenzij we een dwingende legitieme reden hebben voor de verwerking, zullen we Persoonlijke gegevens niet langer op die basis verwerken als u een bezwaar indient. Houd er echter rekening mee dat we bepaalde diensten of voordelen mogelijk niet kunnen bieden als we de benodigde Persoonlijke gegevens niet voor dat doel kunnen verwerken.

  Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming

  U hebt het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of een vergelijkbaar significant effect heeft. Als u onderworpen werd aan een geautomatiseerde beslissing en het niet eens bent met de uitkomst, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens en ons vragen om de beslissing te herzien.

  Recht om toestemming in te trekken

  We kunnen uw toestemming vragen om uw Persoonlijke gegevens in specifieke gevallen te verwerken. U hebt het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. FedEx stopt de verdere verwerking zo snel mogelijk na het intrekken van uw toestemming. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voordat de toestemming werd ingetrokken.

  Gebruik de bovenstaande contactgegevens als u uw rechten wilt uitoefenen.

 17. Wat als u andere vragen of klachten hebt?
 18. Vragen of klachten met betrekking tot de verwerking van uw Persoonlijke gegevens kunnen worden gericht aan FedEx door gebruik te maken van de contactgegevens zoals vermeld bovenaan deze Privacyverklaring.

  U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de lokale gegevensbeschermingsautoriteit in het rechtsgebied waar u werkt, waar u woont of waar een vermeende inbreuk plaatsvindt. Een lijst met Europese gegevensbeschermingsautoriteiten is hierte vinden.

 19. Zal deze Privacyverklaring bijgewerkt worden?
 20. FedEx kan deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. Als een wijziging een ernstige impact zal hebben, zal FedEx trachten u actief op de hoogte te houden van dergelijke wijzigingen. FedEx zal te allen tijde een actuele Privacyverklaring op de website www.fedex.com publiceren, met vermelding van de laatste wijzigingen.

Herzien en effectief: 4 maart 2019